Numer ISRC

Numer ISRC

W związku z prośbą o przyznanie oznaczenia producenta kodu ISRC na fonogramy i wideogramy muzyczne, których jest Pan producentem w rozumieniu art. 94 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. informujemy, że przyznane zostało Panu...